TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod

Dobrodošli na naše službene web stranice.

Letak i raspored odvoza biootpada

ŠTO SE MOŽE ODLOŽITI U SPREMNIK ZA BIOOTPAD? 1.KUHINJSKI OTPAD: Ostaci voća i povrća, ljuske jaja, talog kave, vrećice čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja, kupusa i sl. 2.VRTNI ILI ZELENI OTPAD: Uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl. 3.OSTALI BIOOTPAD: Kora drveta, dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci. Raspored odvoza biootpada i više informacija o biootpadu možete pogledati i preuzeti klikom na naslov.

Gradska groblja

R.J.”Gradsko groblje” podijeljena je po specifičnim djelatnostima u tri obračunske (organizacijske) jedinice: O.J. “Ukop” koja vrši poslove ukopa, ekshumacija i prijevoza pokojnika i poslove održavanja groblja; O.J.”Klesari” koja vrši izradu grobnica, grobnih okvira i ostalih grobnih elemenata, obavlja sanaciju staza na groblju i sve ostale građevinske radove na grobljima; O.J.”Pogrebna agencija” koja se bavi prodajom pogrebne opreme. R.J.”Gradsko groblje” upravlja s grobljima u vlasništvu Grada Slavonskog Broda: Centralno groblje u Slavonskom Brodu, groblje u Podvinju, groblje u Brodskom Varošu.

Javna nabava

Trgovačko društvo – javni naručitelj Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski Brod, OIB: 61888142985

Naši ciljevi i zadaci

Biti najpoželjniji pružatelj komunalnih usluga na području Brodsko-posavske županije, prepoznatljiv u cijeloj Republici Hrvatskoj po primjeni najbolje dostupne svjetske prakse i uvažavanju načela zaštite okoliša. Postati stabilna i prepoznatljiva tvrtka, prepoznatljiva po kvalitetnim komunalnim uslugama, koje donose pozitivne promjene u živote građana na području Brodsko-posavske županije, prepoznatljiva u cijeloj Republici Hrvatskoj po primjeni najbolje dostupne svjetske prakse i uvažavanju načela zaštite okoliša.

Komunalac, Slavonski Brod, službene stranice.