Raspored ukopa

 • Raspored ukopa na dan 29.08.2014.g.

  15:00 Bolfek Vlasta Ivanka (1936) - Gradsko groblje

 • Raspored ukopa na dan 30.08.2014.g.

  12:00 Grgić Ivka (1945) - Gradsko groblje

  13:00 Mijić Jozo (1939) - Gradsko groblje

Današnji odvoz otpada

 • Petak - odvoz otpada


  E. Kumičića, H.V. Hrvatinića, B. Krčelića, Sv. Antuna, S. Lukića, Vinkovačkih žrtava, V. Vidrića, V. Benošića, Braće, Matić C. Zuzorić, J. Klovića, Fra L. Maruna, Della Belle, P.R.Vitezovića,  A. Popovića, J. Palmotića, N. Nalješkovića, I. Lucića, J. Habdelića, F. Kežme, P. Katančića, A. ...


  CIJELI PREGLED

Tjedni odvoz korisnog otpada