Raspored ukopa

Današnji odvoz otpada

  • Petak - odvoz otpada


    E. Kumičića, H.V. Hrvatinića, B. Krčelića, Sv. Antuna, S. Lukića, Vinkovačkih žrtava, V. Vidrića, V. Benošića, Braće, Matić C. Zuzorić, J. Klovića, Fra L. Maruna, Della Belle, P.R.Vitezovića,  A. Popovića, J. Palmotića, N. Nalješkovića, I. Lucića, J. Habdelića, F. Kežme, P. Katančića, A. ...


    CIJELI PREGLED

Tjedni odvoz korisnog otpada

  • Raspored odvoza korisnog otpada 3. tjedan u mjesecu


    Ponedjeljak - Mostarska, Marukićeva, I.Gržinićeva, Zvonimirova, D.Bazijanca, Aleja M.Krleže, Dombovićeva, V.Becića, A.Gabrića, M.Iličića, Berislavića, S.Dubravčića, F.Šišića, M.Delića, J.Pleše, F.Cajtnera, A.Bačića, J.Hlišića, T.Smičiklasa, P.Zoranića, S.S.Kranjčevića, Željeznič...


    CIJELI PREGLED