Raspored ukopa

 • Raspored ukopa na dan 18.09.2014.g.

  12:00 Glavaš Marica (1944) - Gradsko groblje

  13:00 Krijan Mijat (1935) - Gradsko groblje

  14:00 Katinić Ruža (1930) - Gradsko groblje

  15:00 Geletović Mijo (1953) - gradsko groblje

Današnji odvoz otpada

 • Četvrtak - odvoz otpada


  R. Boškovića, Bosutska, Opatijsk,a Jadranska, Panonska, Hercegovačka M. Getaldića MedulićevaKolodvorska Sv. N.Tavelića, P.Šubića, G.Ninskog, Križanićeva, 2.svibnja1992., F. Kuhača, L. Botića, 3.Gardijske, K. Kotromanić, S. Radića, S. Marjanovića, A. Štampara, Radnički trg, Budakova prema ĐĐ, Bar...


  CIJELI PREGLED

Tjedni odvoz korisnog otpada

 • Raspored odvoza korisnog otpada 4. tjedan u mjesecu


  Ponedjeljak - Kerdeni, Janiševac I,II,III,IV, Brkića put, Hrv.dobrovoljaca, Gajevi, Naselje Čaplja, Ulica Breza, Rasulovica I,II,III, Grošića put, Livade I,II, Krivače I,II,III, M.Grkovića, Hrv. boraca, Podvinjska, Trg.Sv.Antuna, Dudinjak, Čavlički kraj, Trešnjica, Kolare I,II,III,IV i Braće Crljen.<...


  CIJELI PREGLED