Raspored ukopa

Današnji odvoz otpada

  • Utorak - odvoz otpada


    Slavonska, Podravska, Baranjska, Hvarska, Turopoljska, Lička, Bilogorska, Moslovačka, Imotska, Zagrebačka, Splitska, Bečic,A. Zvizdovića, L. Lukića, Graničarska, Metalproizvod, A.C.Vuko, I. Zajca, M. Mesića (3), P. Preradovića, T. Skalice, A. Šenoe, Trg žrtava rata, Sv. Florijana, A. Starčevića 4, V. ...


    CIJELI PREGLED

Tjedni odvoz korisnog otpada