Raspored ukopa

Današnji odvoz otpada

Tjedni odvoz korisnog otpada

  • Raspored odvoza korisnog otpada 1. tjedan u mjesecu


    Ponedjeljak - E.Kumičića, Sv.Antuna, H.V. Hrvatinića, A.Krčelića, S.Lukića, Vinkovačkih žrtava, V.Vidrića, V.Banošića, Braće Matić, C.Zuzorić, J.Klovića, Fra L.Maruna, A.D.Belle, P.R.Vitezović, A.Popovića, J.Palmotića, N.Nalješkovića, I.Lucića, J.Habdelića, F.Krežme, P.Katančića i A.Kanižli...


    CIJELI PREGLED