Raspored ukopa

 • Raspored ukopa na dan 19.12.2014.g

  13:30 Čičić Anka (1937) - Groblje u Varošu

  14:00 Hoffmann Kristina (1929) - Gradsko groblje

  15:00 Panić Stjepan (1932) - Groblje u Varošu

Današnji odvoz otpada

 • Petak - odvoz otpada


  E. Kumičića, H.V. Hrvatinića, B. Krčelića, Sv. Antuna, S. Lukića, Vinkovačkih žrtava, V. Vidrića, V. Benošića, Braće, Matić C. Zuzorić, J. Klovića, Fra L. Maruna, Della Belle, P.R.Vitezovića,  A. Popovića, J. Palmotića, N. Nalješkovića, I. Lucića, J. Habdelića, F. Kežme, P. Katančića, A. ...


  CIJELI PREGLED

Tjedni odvoz korisnog otpada

 • Raspored odvoza korisnog otpada 4. tjedan u mjesecu


  Ponedjeljak - Kerdeni, Janiševac I,II,III,IV, Brkića put, Hrv.dobrovoljaca, Gajevi, Naselje Čaplja, Ulica Breza, Rasulovica I,II,III, Grošića put, Livade I,II, Krivače I,II,III, M.Grkovića, Hrv. boraca, Podvinjska, Trg.Sv.Antuna, Dudinjak, Čavlički kraj, Trešnjica, Kolare I,II,III,IV i Braće Crljen.<...


  CIJELI PREGLED