Ugovaranje termina ukopa, te poslova vezanih uz sam ispraćaj ( utvrđivanje grobnog mjesta, organizacija ispraćaja pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta ) na grobljima Slavonskog Broda isključivo obavlja ovlaštena tvrtka „Komunalac“ d.o.o.

adresa:

Svetog Lovre 1 (iza mrtvačnice)


Nakana nam je i ovim putem korisnike naših usluga upoznati s organizacijom i tijekom obreda posljednjeg ispraćaja i na šom profesionalnom ulogom u Vašim teškim trenucima.

Organizacija i tijek posljednjeg ispraćaja

 • Priprema posljednjeg ispraćaja počinje Vašim dolaskom, do dva sata prije ugovorenog termina ukopa.
 • Osobama s poteškoćama u kretanju omogućen je iz izravan pristup automobilom do glavnog ulaza u mrtvačnicu.
 • Lijes s pokojnikom postavljen je na odar s dekoracijom i dogovorenim simbolima (križ….) prije ulaska rodbine u mrtvačnicu.
 • Opraštanje s pokojnikom počinje ulaskom rodbine u mrtvačnicu, te primanjem izraza sućuti prisutnih pri posljednjem ispraćaju.
 • Na prostoru ispred mrtvačnice, uz prigodnu glazbu u miru i dostojanstvu očekuje se formiranje pogrebne povorke.
 • Izbor glazbe za posljednji ispraćaj dogovara se ranije (glazba s razglasnog uređaja ili korištenje usluga limene glazbe).
 • Zatvaranje lijesa s pokojnikom (ukoliko nije prihvaćena naša sugestija da pokojnik na odru bude izložen u zatvorenom lijesu ) obavlja se 30 minuta prije ugovorenog termina ukopa, nakon što rodbina i svi prisutni napuste mrtvačnicu.
 • Lijes s pokojnikom iznosi se u zakazano vrijeme pokopa ispred mrtvačnice i tamo se odvija obred ispraćaja ( vjerski obred, oproštajni govor, glazbeni oproštaj… ).
 • Kolicima za prijevoz pokojnika odvozi se, uz oproštajnu pogrebnu povorku, do grobnog mjesta ( također i vijenci na kolicima za prijevoz vijenaca ).
 • Ispraćaj pokojnika predviđen je protokolom. ( Sve eventualne otklone od protokola potrebno je uskladiti sa voditeljem pogrebne svečanosti .)
 • Ispraćaj pokojnika završava polaganjem lijesa u grob, dovršetkom obreda ( vjerskog, glazbenog ) te zatvaranjem groba i polaganjem vijenaca i cvjetnih aranžmana na grob.


O vremenu uklanjana vijenaca s grobnog mjesta odlučuje rodbina pokojnika i obavještava nas na telefon: 035/452-500.

U slučaju izostanka obavijesti, Uprava groblja uklonit će vijence po isteku 40 dana od ukopa.