TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike usluga da će podjela posuda za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada i plastike dana 27.1.2022. u poslijepodnevnim satima započeti na MO dr. Ante Starčević, Osječka ulica - desna strana, Naselje Matije Ivanića, Naselje Šestinac i Ulica Vilme Daus.

Dana 28.1.2022. nastavlja se podjela u ostalim ulicama ovog Mjesnog Odbora.

 

Podjela posuda na MO Centar i MO Plavo polje će se vršiti od 27.1.2022.