TD Komunalac d.o.o. obavještava korisnike svojih usluga da je povećao kapacitete za zbrinjavanje korisnog otpada (papir, plastika, staklo) te će se odvoz korisnog otpada sada vršiti dva puta mjesečno. Također, plastični otpad više nije potrebno odlagati u za to namijenjene vreće, već ga je potrebno odložiti direktno u predviđene žute spremnike, bez vrećice ili u običnu prozirnu vrećicu. Sukladno tome, vreće za plastiku više se neće ostavljati pri odvozu korisnog otpada.

Raspored odvoza korisnog otpada je u priloženoj tablici.

 

Novi raspored odvoza korisnog otpada (pdf)


S poštovanjem

TD Komunalac d.o.o.