TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod obavještava korisnike svojih usluga da privremeno odgađa odvoz glomaznog otpada za mjesne odbore:

   MJESNI ODBOR
 1.  "PODVINJE“
 2.  "BRODSKO VINOGORJE"
 3.  "LUTVINKA"
 4.  "ANTUN MIHANOVIĆ"
 5.  "ANTE STARČEVIĆ"
 6.  "ANDRIJA HEBRANG"

 

Prikupljanje će se nastaviti u najkraćem mogućem roku, a o novom rasporedu pravovremeno ćemo obavijestiti korisnike.

Naime, zbog velike količine glomaznog otpada koju su do sada građani iznijeli i nepredviđenih tehničkih poteškoća, primorani smo privremeno odgoditi daljnji odvoz glomaznog otpada za gore navedena naselja, dok ne prikupimo do sada iznesene količine. Obzirom da velika količina otpada koju smo zatekli na terenu ne spada u kategoriju glomaznog otpada, još jednom molimo građane da ne iznose:

auto dijelove , akumulatore, auto gume, građevinski materijal te
staklo, plastiku, papir i tekstil koji nisu sastavni dio glomaznog otpada.

Također molimo da se odvoji krupni metalni otpad od glomaznog otpada radi lakšeg odvoza.

 

TD KOMUNALAC D.O.O.