TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod obavještava korisnike svojih usluga da zbog tehničkih poteškoća ( kvarovi na dva kamiona ), u srijedu i četvrtak, u pojedinim dijelovima grada nismo prikupili biootpad i plastiku. Molimo građane kojima nisu ispražnjeni spremnici sa biootpadom i plastikom, da iste ostave na uobičajenim mjestima, odakle ćemo ih prikupit do kraja tjedna. Korisnicima se ispričavamo na kašnjenju i zahvaljujemo na razumijevanju.

 

TD KOMUNALAC D.O.O.