Srijeda, 20.11.2019.

Vrijeme sahrane Pokojni Groblje
15:00 sati JARIĆ LUKA, 1942. Gradsko groblje

 

Utorak, 19.11.2019.

Vrijeme sahrane Pokojni Groblje
13:00 sati LEKO IVAN, 1942. Gradsko groblje
14:00 sati LOVRIĆ MARICA, 1938. Gradsko groblje
15:00 sati LOZIĆ ŽELJKO, 1961. Gradsko groblje