Vrijeme sahrane Pokojni Groblje
  PLAZANIĆ ANA, 1955.