Subota, 26.11.2022.

Vrijeme sahrane Pokojnik Groblje
11:00 sati NUMIĆ ŠUHRETA,1939. Gradsko groblje
12:00 sati ANDRIĆ DRAGUTIN,1946. Gradsko groblje
13:00 sati HRVOJEVIĆ KATA, 1936. Gradsko groblje 

  

Danica Matković