Utorak, 14.7.2020. 

Vrijeme sahrane Pokojni Groblje
12:00 sati MIŠIĆ DANIJEL, 1932. Groblje u Varošu

    

Ponedjeljak, 13.7.2020. 

Vrijeme sahrane Pokojni Groblje
12:00 sati ČAVČIĆ MARIJA, 1934. Groblje u Podvinju