Uprava TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod dana 29.11.2021. raspisuje slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ
ZA ZAPOŠLJAVANJE


Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 dana, za radno mjesto:


TEHNIČKI DIREKTOR

Kandidati moraju ispunjavati minimalno slijedeće uvjete:

  • završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS - VII stupanj) pravne, ekonomske ili tehničke struke,
  • Kandidat mora imati najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

Uz Prijavu za posao potrebno je priložiti:

  • Životopis,
  • Uvjerenje, odnosno presliku diplome o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi,
  • Dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (Elektronički zapis o radnom iskustvu ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao),
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja

 

Prilog: