POGREBNE USLUGE

POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA

„Život je rijeka što brzo teče

i nikad ne znamo što sutra nosi“

Što učiniti prilikom gubitka bližnjega?

Smrt nastupi nepredvidivo i nenadano, bez obzira na doba dana ili noći, zato smo za Vas u Pogrebnoj službi TD Komunalac d.o.o. dostupni 24 sata na dan na telefonu 098 99 77 899

KADA SMRT NASTUPI U KUĆI

Kada smrt nastupi u kući, pokojnika mora pregledati dežurni liječnik, zbog čega je prvo potrebno nazvati hitnu službu na broj 194 i pripremiti pokojnika za pregled. Taj se pregled treba obaviti u roku od 6 do 8 sati od smrti.

KADA SMRT NASTUPI IZVAN KUĆE

Nakon što ste primili obavijest o smrti iz bolnice ili staračkog doma, prvo se obratite u Pogrebnu službu TD Komunalac d.o.o. gdje ćemo sa Vama ugovoriti mjesto i vrijeme sahrane, popuniti prijavu za obavljanje pokopa, odabrati pogrebnu opremu te obaviti preuzimanje i prijevoz pokojnika u za to predviđeno mjesto, u sanitarno kontroliranim uvjetima.

RADNE JEDINICE

RJ TRŽNICA

Gradska tržnica bavi se iznajmljivanjem svih vrsta prodajnih prostora i organizacijom sezonskih prodaja na uređenom i kontroliranom mjestu, dovodeći tako na isto mjesto ponuđače i kupce svih mogućih roba koje mogu biti predmetom kupoprodaje u malotržničkom prometu. Tržni prostor sastoji se od otvorenog, natkrivenog i zatvorenog dijela ukupne površine 13.802 m2.

RJ HIGIJENA

Osnovna djelatnost ove radne jedinice je sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada. Danas je organiziranim prikupljanjem i odvozom obuhvaćena potpuna površina Grada Slavonskog Broda. Prikupljanje i odvoz otpada u pravilu se obavlja jedan puta tjedno, sukladno unaprijed točno određenom rasporedu. Svaki dan u petodnevnom radnom tjednu rade 5 (pet) kamiona tzv. smećara i 2 (dva) kamiona za odvoz korisnog otpada, 2 (dva) za odvoz kontejnera, ukupno devet kamiona.

RJ ZELENILO I ČISTOĆA

Osnovna djelatnost RJ „Zelenilo i čistoća“ je održavanje i uređivanje javnih zelenih i cvjetnih površina kao i nasada na tim površinama, ručno i strojno održavanje javnih prometnih površina, staza i trgova te kroz rad službe PAUK odvoženje i deponiranje nepropisno parkiranih automobila.

RJ GROBLJE

Osnovna djelatnost radne jedinice Gradsko groblje je održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova na grobljima u Slavonskom Brodu i to na Centralnom groblju (površine 130.307 m2,  trenutno s oko 17.000 grobnih mjesta), groblju u Podvinju (površine 9.158 m2, trenutno pokriveno s oko 1.200 grobnih mjesta) i groblju u Brodskom Varošu (površine 10.933 m2 trenutno pokriveno s oko 800 grobnih mjesta).

Pogledajte naš video

10. sajam cvijeća – Florafest 2017.g. održan u Tvrđavi od 12.-14.05.2017.g.

KONTAKTI

Za sve upite i informacije stojimo na raspolaganju!

uprava@komunalac-sb.hr

Uprava

0800 200 035

Besplatni telefon

ivana.ivusic@komunalac-sb.hr

Informacije i reklamacije