TD KOMUNALAC d.o.o.
STJEPANA pl. HORVATA 38
35000 SLAVONSKI BROD

Broj: INT-JN-1/2018

U Slavonskom Brodu, 4.1.2018.

IZJAVA

TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, kao javni naručitelj, sukladno čl. 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), izjavljuje da ne postoje gospodarski
subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.