Kontakt

Home » Kontakt

Info

Adresa
Stjepana pl. Horvata 38
35000 Slavonski Brod

uprava@komunalac-sb.hr

Informacije/reklamacije

0800 200 035

Ivana Ivušić
ivana.ivusic@komunalac-sb.hr
035/492 216

Groblje referada

branka.bozinovic@komunalac-sb.hr, tel: 035 452 500

dalibor.rahija@komunalac-sb.hr, tel: 035 452 503