TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, sukladno čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18) dana 13.6.2019. objavljuje slijedeći:

Natječaj za zakup poslovnog prostora (pdf)