TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, sukladno čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11 i 64/15) i članka 11. Tržnog reda Gradske tržnice u Slavonskom Brodu, dana 17.8.2020. objavljuje slijedeći: 

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA