TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, sukladno čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 11. Općih uvjeta pružanja usluge tržnica na malo, dana 31.3.2021. objavljuje slijedeći:


NATJEČAJ
ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

1. PREDMET ZAKUPA

Društvo daje u zakup slijedeći poslovni prostor:
Lokal u zgradi javnog WC-a kč.br. 2558/9 k.o. Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV br. 1A

 

Prilog: