TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, sukladno čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11 , 64/15 i 112/18) i članka 11. Općih uvjeta pružanja usluge javnih tržnica na malo, dana 10.7.2023. objavljuje slijedeći:

 

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA