O nama

Home » O nama

O NAMA

U sredinama u kojima poslujemo, obavljanjem komunalne djelatnosti, povećavamo kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija. Trajno i kvalitetno održavamo čistoću; održavamo zelene površine; sakupljamo odvozimo i odlažemo komunalni otpad; održavamo i upravljamo grobljima; upravljamo tržnicom na malo. Mi pružamo usluge koje povećavaju kvalitetu života. Mi stvaramo čist, uredan i lijep grad.
Postati stabilna i prepoznatljiva tvrtka, prepoznatljiva po kvalitetnim komunalnim uslugama, koje donose pozitivne promjene u živote građana na području Brodsko-posavske županije, prepoznatljiva u cijeloj Republici Hrvatskoj po primjeni najbolje dostupne svjetske prakse i uvažavanju načela zaštite okoliša.

Ciljevi

Biti najpoželjniji pružatelj komunalnih usluga na području Brodsko-posavske županije, prepoznatljiv u cijeloj Republici Hrvatskoj po primjeni najbolje dostupne svjetske prakse i uvažavanju načela zaštite okoliša.

Povijest

    Svaki naum, svaka ideja koja se želi ostvariti sadrži u sebi ono nezaobilazno – prvi korak. Bez obzira na to što će na kraju ispasti!

    Kada je riječ o Komunalcu, komunalnom poduzeću, taj prvi korak star je danas već 59 godina.

POLITIKA KVALITETE

Cilj komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o Slavonski Brod je ostvarenje zadovoljstva korisnika naših usluga . Želimo biti prepoznati kao komunalno poduzeće koje predanim radom svojih zaposlenika nastoji zadovoljiti potrebe građana i drugih zainteresiranih strana.

Uprava je svjesna da se postavljeni cilj može postići samo ako se tvrtkom upravlja na sustavan način, pa se iz tih razloga odlučila na uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO
9001 : 2000.

Odnos prema korisniku usluga gradimo na međusobnom povjerenju i rješavanju eventualnih nesuglasica na obostrano zadovoljstvo, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima i drugim normama vezanim za poslovanje tvrtke.

Kroz suradnju i partnerski odnos prema dobavljačima postižemo visoku razinu kvalitete naših usluga.

Motiviranju i obrazovanju zaposlenika poklanjamo posebnu pozornost, jer samo kompetentni zaposlenici mogu dati puni angažman na poboljšanju kvalitete naših usluga, te uspjehu i efikasnosti KOMUNALCA d.o.o.

Kroz primjenu politike kvalitete uprava osigurava stalno poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom.

Realizacija politike kvalitete je stalna obveza svih zaposlenika.

OPĆI PODACI O TVRTKI

Naziv tvrtke: Gradsko komunalno poduzeće TD KOMUNALAC d.o.o.

MBS: 3072835 (statistični / porezni broj)

OIB: 61888142985
Sjedište: Slavonski Brod, Stjepana pl.Horvata 38
Žiro račun: 2484008-1104745947 Raiffeisenbank Austria d.d.
Telefon/fax: 035/492 225; 035/443 740
Besplatni telefon: 0800 200 035

Mail: uprava@komunalac-sb.hr

Predmet poslovanja – djelatnosti:

Pogrebne i prateće djelatnosti
Održavanje čistoće
Odlaganje komunalnog otpada
Tržnice na malo
Održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova
Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
Održavanje javnih zelenih površina
Uređenje i održavanje cesta i prometnica, zelenih površina
Uprava: Pero Jelinić dipl.oecc. i Ivan Jušćak, dipl.ing.
Skupština: Gradsko vijeće Grada Slav.Broda
Temeljni kapital: 7.400.000,00 kuna
Vlasništvo: 100% Grad Slavonski Brod