U sredinama u kojima poslujemo, obavljanjem komunalne djelatnosti, povećavamo kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija. Trajno i kvalitetno održavamo čistoću; održavamo zelene površine; sakupljamo odvozimo i odlažemo komunalni otpad; održavamo i upravljamo grobljima; upravljamo tržnicom na malo. Mi pružamo usluge koje povećavaju kvalitetu života. Mi stvaramo čist, uredan i lijep grad.