1. TD Komunalac d.o.o. počev od 1. lipnja 2022. započinje sa upotrebom žutih spremnika za plastični otpad i to na slijedeći način:
    • Plastični otpad se i dalje sakuplja u vrećama namijenjenim za ovu vrstu otpada. (Vreće se koriste zbog lakšeg sortiranja i daljnju oporabu)
    • Napunjene vreće sa plastičnim otpadom trebaju se skladištiti u žutom spremniku do odvoza istih od strane pružatelja javne usluge.
  1. Sadržaj žutih spremnika odvoziti će se prema ustaljenom rasporedu odvoza korisnog otpada.
  1. Prilikom pražnjenja žutih spremnika, pružatelj usluge će iskorištene vreće za plastični otpad nadomjestiti novima.
  1. Ukoliko se pojedinom kućanstvu ukaže potreba za dodatnim vrećama za plastični otpad, iste se mogu besplatno preuzeti na adresi Stanka Vraza 37 (R.J. Higijena) ili na adresi pl. Horvata 38 (Uprava društva)