TD Komunalac d.o.o., vezano u početak primjene sustava prikupljanja odvoza miješanog komunalnog otpada vrećicama za prikupljanje otpada obavještava poštovane korisnike da će posebne vrećice za odlaganje pelena moći koristi korisnici koji dokažu:

  • da imaju malodobno dijete ne starije od 3 godine (rodnim listom djeteta), odnosno,
  • za slučaj pelena koje koriste odrasle osobe, nalazom liječnika ili drugom odgovarajućom medicinskom dokumentacijom iz koje je vidljivo da osoba koristi pelene za odrasle).  

 

Predmetna će se dokumentacije morati predočiti na prodajnom mjestu, kako bi stranka ostvarila pravo na nabavu vrećica za pelene.