TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike javne usluge da zbog tehničkih razloga odvoz miješanog komunalnog otpada izvršiti će se u drugoj smjeni dana 11.11.2022. (petak) za MO Podvinje, slijedeće ulice: Janiševac I-XI, Brkića put, ulica Hr. Dobrovoljaca-jedan dio, Gajevi, Krivača 1,2,3. Molimo korisnike usluga da svoje posude ostave na mjestu prikupljanja do istovara sadržaja spremnika! Hvala na razumijevanju!