TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike javne usluge da zbog tehničkih razloga odvoz miješanog komunalnog otpada izvršiti će se u drugoj smjeni dana 21.11.2022. (ponedjeljak) slijedeće ulice: Slavonija I, spremnici iza Tene, Kuća piva, Vodovodna, N. Nodila, Nas. Marinci, Ivin put, Cerje, Firkovac.


Dana 22.11.2022. (utorak) odvoz otpada izvršiti će se u drugoj smjeni, slijedeće ulice: Kukanj, Grbavica, Cvjetna, F. Bulića, 22. lipnja, ul. Čaplja, Kapelska, V. Karačića, Rozinka, Brličev put, Papučka, Hrastić, Kotlić, Planinska.


Molimo korisnike usluga da svoje posude ostave na mjestu prikupljanja do istovara sadržaja spremnika!

Hvala na razumijevanju!