TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike javne usluge da zbog tehničkih razloga odvoz miješanog komunalnog otpada izvršiti će se u drugoj smjeni dana 24.11.2022. (četvrtak) slijedeće ulice: Naselje Lutvinka, ulica Kneza Domagoja, N. A. Hebranga (dio prema osnovnoj školi), Đuro Đaković, A. Štampara, Dom "Sunčana" i Pekara "Cro Pek" (Vinogradska ulica).