TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike javne usluge da za vrijeme blagdana:

26.12.2022.,  Sv. Stjepan (ponedjeljak)

06.01.2023.,  Sv. tri kralja (petak)

miješani komunalni otpad, reciklabilni te biootpad će se odvoziti prema redovnom rasporedu.

 

Izmjenjeno radno vrijeme tijekom blagdana

 

24.12.2022., Badnjak (subota)

  • reciklažno dvorište 3  (S. Vraza 2c) - NE RADI
  • odlagalište Vijuš - jug (S. Vraza 2c) - NE RADI

26.12.2022.,  Sv. Stjepan (ponedjeljak)

  • reciklažno dvorište 3  (S. Vraza 2c) - NE RADI
  • odlagalište Vijuš - jug (S. Vraza 2c) - 6:00 - 12:00
 

31.12.2022., Stara godina (subota)

  • reciklažno dvorište 3  (S. Vraza 2c) - NE RADI
  • odlagalište Vijuš - jug (S. Vraza 2c) - NE RADI
 

06.01.2023.,  Sv. tri kralja (petak)

  • reciklažna dvorišta  - NE RADE
  • odlagalište Vijuš - jug (S. Vraza 2c) - 6:00 - 12:00