TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike javne usluge da nastavno na:

  • Čl. 4. st. 1. t. 33. Zakona o gospodarenju otpadom, koji propisuje da je obračunsko mjesto adresa nekretnine korisnika javne usluge,
  • Čl. 70. st. 4. t. 2. Zakona o gospodarenju otpadom, koja propisuje da je korisnik usluge dužan omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada,
  • Čl. 8. st.3. t. 2 Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Slavonskog Broda,

Djelatnici TD Komunalac d.o.o. nisu dužni ulaziti u privatne prostorije kako bi, zbog pražnjenja, izvezli spremnike s otpadom, te s tom praksom prestajemo od 1. veljače 2023. g.

Shodno navedenom, molimo suvlasnike i stanare višestambenih zgrada da na dan prikupljanja i odvoza otpada samostalno organiziraju da spremnici sa otpadom budu pozicionirani na mjestu koje je adekvatno za pražnjenje istih.

Dodatno napominjemo da je radno vrijeme RJ Higijena (odvoz otpada) od 6:00 h. Apeliramo da spremnici na dan odvoza, od 6:00 h budu na vidljivom i dostupnom mjestu kako bi se izvršilo pražnjenje istih.

Spremnici koji na dan odvoza ne budu dostupni od početka navedenog radnog vremena društva, biti će ispražnjeni u slijedećem ciklusu odvoza (slijedeći tjedan).

 

TD Komunalac d.o.o.
(RJ Higijena)