„TD Komunalac d.o.o. obavještava poštovane korisnike usluga, vezano uz naplatu cijene odloženog miješanog komunalnog otpada putem vrećica za miješani komunalni otpad, a uzevši u obzir potrebe korisnika iskazane prilikom primjene novog načina obračuna,  da će se naplata količine predanog volumena miješanog komunalnog otpada počev od dana 20.02.2023. omogućiti i nabavom vrećica volumena od 5 i od 120 litara,

 

Cijena vrećica od 5 i od 120 litara formirana je kako slijedi: 

 

Cijena vrećice bez PDV

Cijena vrećice s  PDV

vrećica 5 lit

0,09

0,10

vrećica 120 lit

1,59

1,80

 

 

Vrećice za 10, 20 i 40 litara, te vrećice od 20 litara za pelene, i dalje ostaju u uporabi.

Vrećice od 5 i od 120 litara će se moći nabaviti na identičan način kao i vrećice koje su do sada u uporabi“