Da otpad nije smeće, uči se od najmlađih dana. Kako bismo educirali naše najmanje, organiziran je posjet Reciklažnom dvorištu. Skupinu „DUPINI“ sportskog dječjeg vrtića „Palunko“ i njihove odgajateljice dočekali su djelatnici TD „Komunalac“ d.o.o. Slavonski Brod u reciklažnom dvorištu na Sjevernoj veznoj cesti. Dječica su imala priliku vidjeti na koji način se vrši razvrstavanje otpada te sami razvrstati otpad na lokaciji. Nakon obilaska, vrtićanci su se okrijepili sokom u tetrapak ambalaži te se zasladili bombonima. Ambalažu su sami zbrinuli na pravilan način. Njihovo znanje o korisnom otpadu je već sada na zavidnoj razini te poručuju odraslima : „ Ne bacaj! Recikliraj!“