TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod obavještava korisnike svojih usluga da će se u razdoblju od 17.04.2023. do 09.05.2023. organizirati odvoz glomaznog otpada.
Prikupljanje će se vršiti svaki radni dan od 6:00 do 14:00 sati po dolje navedenom rasporedu.

Raspored odvoza glomaznog otpada u 2023.