TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod obavještava korisnike svojih usluga, da uslijed tehničkih poteškoća, u ponedjeljak i utorak, u pojedinim dijelovima grada nismo prikupili biootpad i plastični otpad. Molimo građane kojima nisu ispražnjeni spremnici za biootpad, da ih ostave na uobičajenim mjestima, odakle će biti prikupljeni do kraja tjedna. Plastični otpad prikupiti ćemo već sutra 5.7.2023. u popodnevnim satima.

Korisnicima se ispričavamo na kašnjenju i zahvaljujemo na razumijevanju.