TD Komunalac d.o.o. obavještava sve korisnike svojih usluga da građevinski otpad (crijep, ciglu i beton) u količini od 400 kg, uz predočenje osobne iskaznice i zadnjeg plaćenog računa za odvoz otpada, mogu odlagati u reciklažna dvorišta na sljedećim lokacijama:

Reciklažno dvorište broj 1., lokacija Sjeverna vezna cesta 52z

Ponedjeljak, Srijeda           12:00 - 20:00

Utorak, Četvrtak, Petak     08:00 - 16:00

Subota i Nedjelja                   zatvoreno

Reciklažno dvorište broj 2., Kolonija, Gospodarska ulica 4

Ponedjeljak, Srijeda, Petak    08:00 - 16:00

Utorak, Četvrtak                      12:00 - 20:00

Subota i Nedjelja                       zatvoreno

Reciklažno dvorište broj 3., Odlagalište Vijuš - jug, Stanka Vraza 2C

Ponedjeljak - Petak           07:00 - 16:30

Subota                                 07:00 - 13:30

Nedjelja                                 zatvoreno