TD Komunalac d.o.o. obavještava korisnike javne usluge da će se zbog tehničkih razloga odvoz miješanog komunalnog otpada, dana 19.10.2023. (četvrtak)  izvršiti u drugoj smjeni i to u  sljedećim ulicama: 

Ulica sv. Franje, Stjepana Radića, Ive Vojnovića, A. Jarića, I. Velikanovića, I. Mertza, Stadionska, Mrsunjska, Savska, Naselje A. Hebrang-blok 5, OŠ Dragutin Tadijanović-Hebrang i Ekonomsko-birotehnička škola te Mikrorajon (zgrade), OŠ V. Nazor i crkva sv. Leopolda Mandića.