Reciklažna dvorišta neće raditi na dane:

  • 1.11.2023.g. Srijeda ( Dan Svih Svetih )
  • 18.11.2023.g. Subota ( Dan Sjećanja ) - Reciklažno d. 3

Odlagalište Vijuš-jug neće raditi na dane:

  • 1.11.2023.g. Srijeda ( Dan Svih Svetih )
  • 18.11.2023.g. Subota ( Dan Sjećanja )

Odvoz otpada (RJ Higijena) neće raditi dana 1.11.2023. (Dan Svih Svetih).

 Sav otpad (MKO, biootpad i korisni) koji se po redovnom rasporedu trebao prikupiti 1.11.2023. (srijeda) biti će prikupljen dana 04.11.2023. (subota)