TD Komunalac d.o.o. obavještava korisnike svojih usluga o novom radnom vremenu Reciklažnog dvorišta 1, Sjeverna vezna cesta 52 z:

-  Ponedjeljak, srijeda, petak od 12-20 h

-  Utorak, četvrtak od 8-16 h