Potrebno je raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.

Vrećice za korisni otpad (papir, staklo, plastiku, metal i tekstil) možete besplatno preuzeti u Upravi TD Komunalac d.o.o. na adresi Stjepana pl. Horvata 38 (Gradska tržnica, soba br. 11) ili u R.J. Higijena na adresi Stanka Vraza 37, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati. Nakon odvoza punih predanih vrećica naši djelatnici ostaviti će Vam nove na Vašoj adresi.

Prvi ponedjeljak u mjesecu Prvi utorak u mjesecu Prva srijeda u mjesecu Prvi četvrtak u mjesecu
Ulica Eugena Kumičića Ruđera Boškovića Fajerbahova ulica Slavonska ulica
Ulica Svetog Antuna Bosanska ulica Naselje Andrije Hebranga Baranjska ulica
Ulica A. Karelića Opatijska ulica Naselje Lutvinka Hvarska ulica
Ulica Stjepana Lukića Jadranska ulica Naselje Marsonija Turopoljska ulica
Ulica Vinkovačkih žrtava Panonska ulica Naselje kralja Tomislava Lička ulica
Ulica Vladimira Vidrića Ulica Andrije Medulića Naselje Mikrorajon Bilogorska ulica
Ulica Valentina Benošića Hercegovačka ulica   Moslavačka ulica
Ulica Braće Matić Kolodvorska ulica   Imotska ulica
Ulica Cvijete Zuzorić Svetog Nikole Tavelića   Primorska ulica
Ulica Julija Klovića Ulica Pavla Šubića   Bunjevačka ulica
Ulica fra Luje Maruna Ulica Grgura Ninskog   Dalmatinska ulica
Ulica Ardelia Della Belle Ulica Juraja Križanića   Istarska ulica
Ulica Pavla Rittera Vitezovića Ulica 2. svibnja 1992.   Splitska ulica
Ulica Anastasa Popovića Ulica Franje Kuhača   Zagrebačka ulica - desna strana
Ulica Junija Palmotića Ulica Luke Botića   Podravska ulica
Ulica Nikole Nalješkovića Ulica 3. gardijske brigade   Ulica Davida Bogdanovića
Ulica Ivana Lucića Ulica Katarine Kotromanić    
Ulica Jurja Habdelića Ulica Hanibala Lucića    
Ulica Franje Krežme      
Ulica Matije Petra Katančića      
Ulica Antuna Kanižlića