Srijeda, 01.02.2023.

Vrijeme sahrane Pokojnik Groblje
14:00 sati KOVAČEVIĆ STJEPAN, 1946. Gradsko groblje

 

Utorak, 31.01.2023.

Vrijeme sahrane Pokojnik Groblje
14:00 sati LUBINA MANDA, 1941. Gradsko groblje