Petak, 27.05.2022.

Vrijeme sahrane Pokojni Groblje
11:30 sati MARIJIĆ DARKO, 1969. Gradsko groblje
12:30 sati KUJUNDŽIĆ OBRAD, 1946. Gradsko groblje
13:30 sati IGNJATOVIĆ SLAVA, 1935. Gradsko groblje
15:00 sati VALIĆ IVAN, 1986. Groblje u Podvinju