Usluge

Home » Usluge

Usluge

Naš cilj je ostvarenje zadovoljstva korisnika naših usluga. Želimo biti prepoznati kao komunalno društvo koje kroz predani rad svojih radnika, nastoji zadovoljiti potrebe građana i drugih zainteresiranih strana.

RJ Tržnica

Gradska tržnica bavi se iznajmljivanjem svih vrsta prodajnih prostora i organizacijom

RJ Higijena

Osnovna djelatnost ove radne jedinice je sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada.

RJ Zelenilo i čistoća

Osnovna djelatnost je održavanje i uređivanje javnih zelenih i cvjetnih površina…

Usluge

RJ Groblje

Osnovna djelatnost radne jedinice Gradsko groblje je održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova na grobljima…

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište je namijenjeno kontroliranom odvojenom sakupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada po vrstama.