Osnovna djelatnost radne jedinice Gradsko groblje je održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova na grobljima u Slavonskom Brodu i to na Centralnom groblju (površine 130.307 m2 , trenutno s oko 17.000 grobnih mjesta), groblju u Podvinju (površine 9.158 m2 , trenutno pokriveno s oko 1.200 grobnih mjesta) i groblju u Brodskom Varošu (površine 10.933 m2 trenutno pokriveno s oko 800 grobnih mjesta).

R.J.”Gradsko groblje” podijeljena je po specifičnim djelatnostima u tri obračunske (organizacijske) jedinice:

 • O.J. “Ukop” koja vrši poslove ukopa, ekshumacija i prijevoza pokojnika i poslove održavanja groblja;
 • O.J. ”Klesari” koja vrši izradu grobnica, grobnih okvira i ostalih grobnih elemenata, obavlja sanaciju staza na groblju i sve ostale građevinske radove na grobljima;
 • O.J. ”Pogrebna agencija” koja se bavi prodajom pogrebne opreme.

 

R.J.”Gradsko groblje” upravlja s grobljima u vlasništvu Grada Slavonskog Broda: Centralno groblje u Slavonskom Brodu, groblje u Podvinju, groblje u Brodskom Varošu.

Centralno groblje u Slavonskom Brodu čine po konfesijama pet različitih groblja:

 1. Katoličko groblje
 2. Pravoslavno groblje
 3. Evangelističko groblje
 4. Muslimansko groblje
 5. Židovsko groblje (nije u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, ali “Komunalac” skrbi o njemu).


Grobna mjesta mogu biti u sljedećim oblicima:

 • Grobnica
 • Grobni okvir - zemljani ukop
 • Imitacija grobnice (grobni okvir s pokrovnom pločom) - zemljani ukop
 • Obično grobno mjesto (humak) - zemljani ukop

 

Trenutno je u R.J.”Gradsko groblje” zaposleno trideset i šest (36) radnika, koji godišnje u prosjeku izvrše poslove u sljedećem opsegu:

 • izvrši se oko 660 sahrana, s 25 %-tnim udjelom pogrebne opreme kupljene u “Komunalcu”
 • izvrši se oko 50 ekshumacija
 • izradi se i proda se u prosjeku 150 do 200 grobnica (50 % za dva pokojnika i 50 % za četiri pokojnika), u skladu s potražnjom za istima
 • izradi se i proda 20 - 25 grobnih okvira

na poslovima održavanja groblja:

 • izvrši se u prosjeku sedam košnji svih groblja;
 • zbrine se oko 3.000 m3 smeća nastalog na groblju;
 • izvrši se dva do tri tretiranja staza od sipine herbicidima
 • izvrši se nasipanje staza od sipine s 50 do 80 m3 tucanika
 • izvrši se proljetno čišćenje groblja s akcentom na živu ogradu
 • posadi se oko 600 do 700 kom. sadnica Thuja sp.;
 • napravi se i po groblju postavi 25 do 30 novih košara za smeće;
 • postavi se oko 100 m žičane ograde
 • izgradi se 100 do 150 m betoniranih staza po grobljima