Raspored sahrana

Home » Usluge » Groblje » Raspored sahrana

Raspored sahrana za utorak, 19.09.2017.

NEMA SAHRANA.

Raspored sahrana za ponedjeljak, 18.09.2017.

1.     13,00 h PRANJIĆ ZVONIMIR – 1989 Gradsko groblje
2.     14,00 h SMAILOVIĆ SEAD – 1949 Gradsko groblje
3.     15,00 h KUZMANOVIĆ BOŠKO – 1961 Gradsko groblje

Raspored sahrana za subotu, 16.09.2017.

NEMA SAHRANA.

Raspored sahrana za petak, 15.09.2017.

1. 15.00 h ČOP IVANKA – 1938 Gradsko groblje

Raspored sahrana za četvrtak, 14.09.2017.

1. 15,00 h KLOPAN MARICA – 1931 Groblje Podvinju

Raspored sahrana za srijedu, 13.09.2017.

1.     13,00 h SUDIĆ STJEPAN – 1941 Gradsko groblje
2.     14,00 h BARTOLOŠ MIJO – 1931 Gradsko groblje
3.     15,00 h MUHVIĆ ŠARLOTA – 1933 Gradsko groblje

Raspored sahrana za utorak, 12.09.2017.

1. 14,00 h GREGURIĆ JOSIP – 1943 Gradsko groblje
2. 15,00 h MATAN PAVO – 1958 Gradsko groblje

Raspored sahrana za ponedjeljak, 11.09.2017.

1. 14,00 h METIĆ ADELA – 1936 Gradsko groblje
2. 15,00 h MARTIĆ MARIJA – 1940 Gradsko groblje

Raspored sahrana za subotu, 09.09.2017.

1. 12.00 h
PRIMORAC  MILICA – 1935 Gradsko groblje
2. 13.30 h
CINDRIĆ JOSIPA  –  1937 Groblje u Podvinju

Raspored sahrana za petak, 08.09.2017.

1. 14,00 h IVANKOVIĆ ANICA – 1928 Gradsko groblje
2. 15,00 h JANKOVIĆ BRANIMIR – 1940 Gradsko groblje

Raspored sahrana za četvrtak, 07.09.2017.

1. 13,00 h ŽITNJAK MIROSLAV – 1967 Gradsko groblje
2. 15,00 h KAURINOVIĆ ANTO – 1964 Gradsko groblje

Raspored sahrana za srijedu, 06.09.2017.

1. 12.00 h VALIDŽIĆ FILIP – 1935 Gradsko groblje
2. 13.00 h BEGIĆ JERKO – 1933 Gradsko groblje

Raspored sahrana za utorak, 05.09.2017.

1. 15,00 h ZLATAREVIĆ VAHIDA – 1937 Gradsko groblje

Raspored sahrana za ponedjeljak, 04.09.2017.

1. 12.00 h PULJKO MIRKO – 1935 Gradsko groblje
2. 13,00 h DŽABIĆ MIRKO – 1968 Gradsko groblje
3. 14,00 h POPIĆ DAVORIN – 1954 Gradsko groblje
4. 15,00 h KAŠIKOVIĆ ANKA – 1941 Gradsko groblje

Raspored sahrana za subotu, 02.09.2017.

1. 12.00 h SAMARŽIJA MARIJA – 1935 Gradsko groblje

Raspored sahrana za petak, 01.09.2017.

NEMA SAHRANA.

Raspored sahrana za četvrtak, 31.08.2017.

1.    12.00 h RAKONCI KATA – 1934 Gradsko groblje
2.     13,00 h DUSPARA MARA – 1937 Gradsko groblje
3.     14,30 h TOMLJENOVIĆ STJEPAN – 1954 Groblje u Podvinju

Raspored sahrana za srijedu, 30.08.2017.

NEMA SAHRANA.

Raspored sahrana za utorak, 29.08.2017.

1.     12.00 h ŠIMIĆ DRAGO – 1937 Gradsko groblje
2.     13,00 h LJUBAS IVKA – 1943 Gradsko groblje
4.     15,00 h PETKOVIĆ DARKO – 1955 Gradsko groblje

Raspored sahrana za ponedjeljak, 28.08.2017.

1. 12.00h RUBIL  ANA – 1936 Gradsko groblje
2. 13.00h BAŠIĆ    HRVOJE – 1972 Gradsko groblje

Raspored sahrana za subotu, 26.08.2017.

1. 12.00 h POPOVIĆ LJUBICA – 1933 Gradsko groblje
2. 13,00 h BRAČUN ANTUN – 1946 Gradsko groblje

Raspored sahrana za petak, 25.08.2017.

1. 12.00 h GUBIĆ  MILAN – 1986 Gradsko groblje

Raspored sahrana za četvrtak, 24.08.2017.

1. 12.00 h MESIĆ MARIJA – 1932 Groblje u Podvinju

Raspored sahrana za srijedu, 23.08.2017.

NEMA SAHRANA.

Raspored sahrana za utorak, 22.08.2017.

1. 14,00 h GOLIĆ IVAN – 1933 Gradsko groblje
2. 15,00 h RELIĆ MARIJA – 1934 Gradsko groblje

Raspored sahrana za ponedjeljak, 21.08.2017.

1. 12.00 h PAVIĆ  IVANKA – 1947 Gradsko groblje
2. 13.00 h OREŠKOVIĆ  ALOJZ – 1931 Gradsko groblje

Raspored sahrana za petak, 19.08.2017.

1.    12.00 h PENIĆ JELENA – 1933 Gradsko groblje
2.    13,00 h PETRIN ANGELA – 1923 Gradsko groblje

Raspored sahrana za četvrtak, 17.08.2017.

1. 12.00 BADAJ MIROSLAVA-1928 Gradsko groblje
2.    13,00 TOMLJANOVIĆ MLADEN-1953 Gradsko groblje
3.    14,00 PETROVIĆ VIŠNJA-1935 Gradsko groblje

Raspored sahrana za srijedu, 16.08.2017.

1. 12.00 MIJIĆ  SILILVIJA – 1963 Gradsko groblje
2. 13.00 KNEŽEVIĆ  NEVENKA – 1963 Gradsko groblje
3. 14.00 BALIČEVIĆ  KATA – 1930 Gradsko groblje
4. 15.00 LEHKI  BRANIMIR – 1953 Gradsko groblje

Raspored sahrana za ponedjeljak, 14.08.2017.

1. 12.00 SEKULIĆ  SLAVKO – 1946 Gradsko groblje
2. 13.00 VIDOVIĆ  VINKO – 1937 Gradsko groblje
3. 14.00 ŠTAJDUHAR  PETAR – 1931 Gradsko groblje

Raspored sahrana za subotu, 12.08.2017.

1.    13,00 h DASOVIĆ MATO – 1943 Gradsko groblje
2.    14,00 h VIRAG ROZALIJA – 1929 Gradsko groblje
3.    15,00 h ŠPIRANOVIĆ STANISLAV – 1941 Gradsko groblje

Raspored sahrana za petak, 11.08.2017.

1. 12.00 h IGNJATOVIĆ  IVANKA – 1944 Gradsko groblje
2. 13.00 h RUKAVINA   IVAN – 1942 Gradsko groblje
3. 14.00 h PROTRKA  MIJO – 1964 Gradsko groblje

Raspored sahrana za četvrtak, 10.08.2017.

1.    12.00 h JAVOREK MARICA – 1967 Gradsko groblje
2.    13,00 h UGARKOVIĆ VINKO – 1927 Gradsko groblje

Raspored sahrana za srijedu, 09.08.2017.

1.    12.00 h GLAVIĆ JAGODA – 1940 Gradsko groblje
2.    13,00 h OGUREK DRAGICA – 1931 Gradsko groblje
3.    14,00 h PIHAĆ DRAGUTIN – 1948 Gradsko groblje

Raspored sahrana za utorak, 08.08.2017.

1.    12.00 h JOVANOVIĆ STANA – 1953 Gradsko groblje
2.    13,00 h SERTIĆ EVA – 1929 Gradsko groblje
3.    14,30 h BARAC TEREZIJA – 1942 Groblje u Podvinju

Raspored sahrana za ponedjeljak, 07.08.2017.

1. 12.00 h DASOVIĆ  MILAN – 1958 Gradsko groblje
2. 13.00 h GRGIĆ  PEJO – 1948 Gradsko groblje
3. 14.00 h DJAKOVIĆ   MARICA  – 1924 Gradsko groblje
4. 15.00 h BUTUMOVIĆ  BARBARA – 1948 Gradsko groblje

Raspored sahrana za petak, 04.08.2017.

1.   12.00 h DUGOJEVIĆ MILA – 1937 Gradsko groblje
2.    13,00 h BEŠLIĆ ŽELJKO – 1952 Groblje u Varošu
3.    14,30 h RAŠIĆ JOSIP – 1933 Gradsko groblje

Raspored sahrana za četvrtak, 03.08.2017.

1.    12.00 h RAVLIĆ ANTO – 1963 Gradsko groblje
2.    13,00 h DRAGIČEVIĆ KATA – 1928 Gradsko groblje
3.    14,00 h GERE ANA – 1980 Gradsko groblje

Raspored sahrana za srijedu, 02.08.2017.

NEMA SAHRANA.

Raspored sahrana za utorak, 01.08.2017.

1. 12.00h BAJAN  IVAN – 1951 Gradsko groblje
2. 13.00h MARTIĆ  MILKA – 1928 Gradsko groblje