Osnovna djelatnost ove radne jedinice je sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada. Danas je organiziranim prikupljanjem i odvozom obuhvaćena potpuna površina Grada Slavonskog Broda.

Prikupljanje i odvoz otpada u pravilu se obavlja jedan puta tjedno, sukladno unaprijed točno određenom rasporedu. Svaki dan u petodnevnom radnom tjednu rade 5 (pet) kamiona tzv. smećara i 2 (dva) kamiona za odvoz korisnog otpada, 2 (dva) za odvoz kontejnera, ukupno devet kamiona. Posadu kamiona smećara čine vozač + dva radnika, a podizača vozač + jedan radnik. 

Vodić za postupanje s korisnim otpadom