Raspored odvoza biootpada

Home » Usluge » Higijena » Raspored odvoza biootpada

PRVI I TREĆI PETAK U MJESECU PRVA SRIJEDA I TREĆI PONEDJELJAK U MJESECU
1. Osječka desna strana 1. Osječka lijeva strana
2. Ivana Fajerbaha 2. Aleja Miroslava Krleže
3. Vladimira Gortana 3. Mostarska
4. Dragutina Račkog 4. Josipa Lovretića
5. Marijana Lanosovića 5. Julija Domca
6. Vjenceslava Novaka 6. Josipa Runjanina
7. Naselje Matije Ivanića 7. Tadije Smičiklasa
8. Zapadna 8. Dombovićeva
9. Majke Terezije 9. Vladimira Becića
10. Šubićeva 10. Marka Iličića
11. Davida Bogdanovića 11. Slavka Martinovića
12. Glogovačka 12. Josipa Bašića
13. Frana Folnegovića 13. Selište 1 i 2
14. 30. svibnja 1990. 14. Rudine
15. Šestinac I-V 15. Mije Čorak Slavenske
16. Babinac 1 i 2 16. Svete Ane
17. Vilme Daus 17. Naselje Josipa Franka
18. Mirka Turčinovića 18. J. Martinovića
19. Slavka Pokaza 19. Naselje Kardinala Kuharića
20. Svete obitelji 20. Vida Došena
21. Naselje Biskupa Ćirila Kosa
22. Šime i Kate Marukić
23. Petra Zoranića
24. Silvija Strahimira Kranjčevića
25. Željeznička
26. Davorina Bazijanca
27. Franje Maričevića
28. Ferde Šišić
29. S. Dubravčića Klikera
30. Franje Cajtnera
31. Josipa Pleše
32. Ivana Gržinića
33. Berislavićeva
34. Zvonimirova
35. Augustina Kažotića