Raspored odvoza korisnog otpada

Home » Usluge » Higijena » Raspored odvoza korisnog otpada

Potrebno je raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.