U reciklažno dvorište otpad BESPLATNO mogu odlagati isključivo građani u količinama koje odgovaraju onima koje se proizvedu i sakupljaju u kućanstvu.

Reciklažno dvorište je komunalna građevina namijenjena kontroliranom odvojenom sakupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada po vrstama. Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom, jer služe kao premosnica između građana kao posjednika otpada, ovlaštenog sakupljača, te ovlaštenih obrađivača otpada. Vrste otpada koje građani mogu odložiti u
odgovarajuće spremnike u reciklažnom dvorištu

 papir  staklo met otpad 
Papir, karton Ravno staklo,
ambalažno staklo 
Metalni otpad 
 flour cijevi  el otpad  op tvari
 Flouroscentne cijevi,
žarulje
Električni otpad,
elektronički otpad
Opasne tvari
iz kućanstva 
plastika tekstil baterije
Tvrda plastika,
plastična folija 
Tekstilni otpad  Baterije,
akumulatori 
mot vozila jes ulja drvo
Otpadna motorna ulja i
ambalaža motornih ulja 
Otpadna jestiva ulja i
ambalaža od ulja 
Drveni otpad

 

 

Kako razvrstati otpad?

 

   plava.fw  zuta.fw zelena.fw
  U plavi spremnik odlažemo U žuti spremnik odlažemo U zeleni spremnik odlažemo
da novine, časopise, prospekte, kataloge, bilježnice, knjige, omotnice, kuverte, kartonsku ambalažu, papirnate vrećice  polietilenske vrećice, folije, boce jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za pranje i čišćenje, kozmetike, prehrambenih proizvoda, boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure i pribor, metalne limenke od napitaka i hrane, konzerve bez ostataka i metalne poklopce, tetrapak ambalažu ostali otpad koji nije naveden u prethodnim kategorijama koje se odvojeno skupljaju  
 ne fotografije, fotopapir, indigo papir, zauljeni i prljavi papir, plastificirane etikete, pelene, plastificirani papir i slično  amabalažu od boja i lakova, ambalažu jakih kemikalija i zapaljivih tvari, boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina, boce i limenke pod tlakom korisni otpad koji se može reciklirati, polutekuće i tekuće stvari, vrući pepeo, otpad životinjskog porijekla, otpadni građevinski materijal, opasni otpad