Reciklažno dvorište

Home » Usluge » Reciklažno dvorište

VRSTE OTPADA KOJE GRAĐANI MOGU ODLOŽITI U ODGOVARAJUĆE SPREMNIKE U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU:

PAPIR

KARTON

RAVNO STAKLO

AMBALAŽNO STAKLO

METALNI OTPAD

METALNI OTPAD

TVRDA PLASTIKA

PLASTIČNA FOLIJA

TEKSTIL

TEKSTILNI OTPAD

BATERIJE

AKUMULATORI

FLOURESCENTNE CIJEVI

ŽARULJE

ELEKTRIČNI OTPAD

ELEKTRONIČKI OTPAD

OPASNE TVARI

OPASNE TVARI IZ KUĆANSTVA

OTPADNA MOTORNA ULJA

I AMBALAŽA MOTORNIH ULJA

OTPADNA JESTIVA ULJA

I AMBALAŽA OD ULJA

DRVENI OTPAD

GLOMAZNI OTPAD

KONTAKTI

Za sve upite i informacije stojimo na raspolaganju!

robert.rubil@komunalac-sb.hr

Voditelj reciklažnog dvorišta

Robert Rubil

091/ 277 5710

035/351-043

Sjeverna vezna cesta 52, 35000 Slavonski Brod

091/  277 57 03

i

Gospodarska 4, 35000 Slavonski Brod

099/    311 58 76

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta:

Pon – pet: 08:00 – 20:00 h

Subota: 07:00 – 15:00 h