Zelenilo i čistoća

Home » Usluge » Zelenilo i čistoća
RJ ZELENILO I ČISTOĆA
Osnovna djelatnost RJ „Zelenilo i čistoća“
je održavanje i uređivanje javnih zelenih i cvjetnih površina kao i nasada na tim površinama, ručno i strojno održavanje javnih prometnih površina, staza i trgova te kroz rad službe PAUK odvoženje i deponiranje nepropisno parkiranih automobila.

ZELENILO

jedinica koja se bavi uređenjem i održavanjem javnih travnatih površina kao i nasada na istima ( osim cvijeća, ruža, grmova i mladih stabala ), utovarom i odvozom biljnog otpada, kićenjem grada zastavama, postavljanjem i

ZELENILO

uklanjanjem „Božićno-novogodišnjih jelki“, postavljanja i uklanjanja gradskih pozornica, krčenjem šikara, obnovom travnjaka, zimskom službom i drugim radovima kroz naloge gradskih upravnih odjela.

ČISTAČI

jedinica koja se bavi ručnim i strojnim čišćenjem i pranjem javnih prometnih površina, pješačkih staza i trgova. Pored ovih osnovnih poslova ova jedinica čišćenjem prati sve manifestacije u gradu, čisti gradska kupališta i rekreacijske centre,

ČISTAČI

čisti javni WC, odvozi i deponira (u nekim dijelovima grada) komunalni otpad, odvozi i zbrinjava zeleni otpad na cijelom području grada, hvata i zbrinjava pse lutalice, te sudjeluje u neškodljivom ukapanju uginulih, pitomih i divljih životinja, bavi se zimskom službom i drugim radovima kroz naloge gradskih upravnih odjela.

RASADNIK

jedinica koja se bavi proizvodnjom, sadnjom i održavanjem cvjetnih nasada na svim cvjetnjacima u gradu, sadnjom i održavanjem trajnica,

RASADNIK

grmova i mladih stabala na gradskim prostorima. Pored ovih radova jedinica nadgleda, čisti i pere biste i spomenike u gradu.

SLUŽBA PAUK

jedinica kojoj je isključivi zadatak da po nalogu policije ili prometnih redara podigne automobil na mjestu prekršaja, te isti dovezu na deponij automobila koji se čuva do dolaska korisnika automobila.

SLUŽBA PAUK

RJ financira se naplatom prihoda po Programu uređenja i održavanja javnih površina iz proračuna grada, prihodom službe Pauk, a dijelom i iz usluga koje pruža trećim osobama.

KONTAKTI

Za sve upite i informacije stojimo na raspolaganju!

Sv. Lovre bb, Slavonski Brod

Adresa

035/440 236

Telefon

tihomil.recic@komunalac-sb.hr

Rukovoditelj radne jedinice: Tihomil Rečić, dipl. inž.